apr 22, 2016

Kinsey schaal

kingseyschaal

In een wereld vol tegenstellingen zoals man-vrouw en dag-nacht stelde de vooruitstrevende wetenschapper Alfred Kinsey dat je zo’n eenvoudige tweedeling niet kon toepassen op seksuele oriëntatie. Al in 1948 kwam hij met de ‘Kinseyschaal’. Volgens hem lagen er nog minstens drie opties tussen hetero- en homoseksueel zijn in. Zo kun je bijvoorbeeld iemand zijn die even heteroseksueel als homoseksueel is. Deze gevoelens kunnen ook nog eens veranderen met de tijd. Zo kun je op het ene moment in je leven uitsluitend homoseksueel zijn, terwijl je op het andere moment ook een beetje hetero kan zijn. Seksuele oriëntatie is dus geen vast begrip, maar vloeibaar. Kinsey laat ons zien dat de wereld niet zo zwart-wit is als we soms denken!